Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hälsoskydd

Miljöenheten på Samhällsbyggnadskontoret arbetar med att förebygga och undanröja olägenhet  för människors hälsa. Med olägenheter menar man störningar som kan vara skadliga för hälsan.

Vårt uppdrag

I vårt arbetet jobbar vi bland annat med tillsyn av hygienlokaler (frisörer, fotvård, solarier med mera), skolor och förskolor, hotell och pensionat, campingplatser, anläggningar för bad och idrott och lokaler för vård och omsorg. Vi  jobbar även med hälsorisker i bostäder till exempel mögel, radon eller buller.

 

Störande lukter

Störande lukter är något som ska tas på stort allvar då det till exempel kan vara det första som tyder på fukt och mögellänk till annan webbplats.

Om du som boende störs av lukter ska du i första hand kontakta din fastighetsägare, alternativt den som orsakar lukten. Om denna inte åtgärdar problemet kan du istället kontakta miljöenheten på samhällsbyggnadskontoret. Hit är du också välkommen om du har andra frågor om störande lukter.

Strålning

Runtomkring oss omges vi varje dag av olika elektromagnetiska fält, det vill säga strålning. Det vanligaste är den naturliga bakgrundsstrålningen, vilken kommer från bland annat rymden och marken Andra typer av strålning är den som kommer från radon, mobiltelefoner och ledningar. 

För mer information gå in på Strålsäkerhetsmyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida eller kontakta samhällsbyggnadskontorets miljöenhet.

Sidan uppdaterades: 2017-01-04 av: Elin Lundgren