Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Nissans vattenråd

Nissans vattenvårdsförbund har under 2010 ombildats till Nissans vattenrådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vattenrådet har till uppgift att organisera arbetet med att uppfylla målen i EU:s vattendirektiv. Målet är att alla våra ytvattenförekomster ska uppnå god ekologisk status och våra grundvattenförekomster ska nå motsvarande god kemisk status. Vattenrådet ska tillsammans med medlemmarna ta fram åtgärdsprogram för att nå uppsatta miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna.

Hylte kommun är aktiv medlem i Nissans vattenråd och Hyltes representant är miljöstrateg Bitte Rosén Nilsson.

I databasen VISSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan alla gå in och söka på vattenförekomster och få reda på kemisk och ekologisk status.

Sidan uppdaterades: 2017-03-07

Kontaktinformation