Hoppa till innehåll Hoppa till meny
  • 2018-05-23 09.47

    Eldningsförbud i Hylte kommun

    Från och med den 23 maj klockan 12:00 råder det eldningsförbud i Hylte kommun. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och ...

Gestaltningsprogram

Ett gestaltningsprogram är en samling riktlinjer för utformning av det offentliga rummet som utgörs av gator, torg, grönytor, allmänna platser och parkeringsytor.

Utrustning, belysning och utsmyckning kan samordnas med målet att förstärka det offentliga rummets identitet och förmåga att fungera som sammanhållande element i området.

Gestaltningsprogrammet omfattar även exempel på materialval, formspråk och färgsättning. Dessa ska tjäna som riktlinjer när man bygger nytt eller ändrar byggnaders utseende. I gestaltningsprogrammet motiveras de arkitektoniska principerna för byggnaders gestaltning, markens anordnande, natur- och parkmark samt gator.

Läs mer i kommunens gestaltningsprogram.PDF

Sidan uppdaterades: 2018-04-19

Kontaktinformation