Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Möjlighet att påverka

Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och det är därför många som är berörda av den. Den berör alla som bor och verkar i kom­munen, idag och i framtiden. Därför vill vi att så många som möjligt ska kunna vara med i dialogen om hur vi tar ut riktningen mot framtiden med hjälp av den nya översiktsplanen.

Dialogen om översiktsplanen kommer framför allt att koncentreras till två perioder:

  • Samråd om förslag till översiktsplan pågår 28 februari - 28 april 2018. Under samrådet kommer alla berörda och intresserade att bjudas in till olika former för dialog om planförslaget. Efter samrådet sammanställs alla synpunkter som kommit in och kommunstyrelsen tar ställning till vilka revideringar som ska göras.
  • Utställning av reviderat förslag till översiktsplan planeras under hösten 2018, då alla berörda och intresserade åter bjuds in till olika former av dialog kring det reviderade planförslaget.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för information, tankar och frågor under resans gång, helst via e-post eller vanligt brev.

E-post: kommunen@hylte.se

Postadress: Hylte kommun, 31480 Hyltebruk

Kontaktinformation

Sidan uppdaterades: 2018-02-21