Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Samrådshandlingar och synpunkter

Översiktsplanen är en del av framtidsdiskussionen i kommunen och anger vilka prioriteringar kommunen vill göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen formulerar strategier och ger vägledning för arbetet med att utveckla Hyltes attraktivitet som boende- och näringslivskommun.

Nu befinner sig arbetet i samrådsskedet. Alla som känner sig berörda och intresserade är välkomna att tycka till om förslaget till ny översiktsplan.

Lämna dina synpunkter

Kontaktinformation

Sidan uppdaterades: 2018-03-12