Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vattenmätare

Fastigheter som är anslutna till det allmänna dricksvattennätet har normalt en vattenmätare installerad som mäter vattenförbrukningen. Vattenmätaren är normalt placerad på den ledning där vattnet kommer in i fastigheten. I undantagsfall kan även vattenmätaren vara monterad i en mätarbrunn på tomten. Även om vattenmätaren finns inne på fastigheten är det kommunen som äger mätaren och som ansvarar för installationen av mätaren.

 

Installation av vattenmätare

Mätaren monteras i en mätarkonsol och det är fastighetsägaren som ansvarar för att mätarkonsolen finns uppsatt på den plats där mätaren ska monteras. Fastighetsägaren ansvarar även för alla övriga installationer innan och efter mätaren.

Vid mätarplatsen ska golv och närbeläget väggparti utföras så att det tål spill och läckage av vatten. Utrymmet ska även vara skyddat från frost, och också skyddat från skadlig värmepåverkan. Mätaren ska vara lättillgängligt monterad, och ska monteras antingen våg- eller lodrätt.

Om konsol för vattenmätare är placerad på ett sådant sätt att det medför problem eller risker för kommunens personal vid mätarbyten är det fastighetsägarens ansvar att ordna platsen så att den kan godkännas av kommunen.

Avläsning av vattenmätare

I Hylte kommun tillämpas självavläsning. Det innebär att kommunen en gång om året skickar ut ett avläsningskort eller alternativt ett sms till fastighetsägaren. Glöm inte att anmäla om du har valt SMS-avistering och har bytt mobiltelefonnummer!

Den avlästa aktuella mätarställningen rapporteras antingen på webbsidan http://hylte.lasav.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom att fylla i och returnera avläsningskortet. Regelbunden avläsning av mätarställning säkerställer att rätt avgift debiteras.

Vi tänker på miljön

Framöver vill vi kunna skicka meddelande om avläsning via SMS istället för brev. Om du godkänner det fyller du i ditt mobilnummer och kryssar ja på självavläsningskortet. Obs! Vi kommer inte att använda ditt telefonnummer till annat ändamål än att skicka SMS om VA- och renhållningstjänster.

Flyttanmälan vattenavläsning

Vid ägarbyte ska säljare och köpare fylla i kommunens blankett för flyttanmälan/vattenavläsninglänk till annan webbplats.

Byte av vattenmätare

Kommunen ansvarar för att vattenmätaren byts ut minst vart 10:e år. På grund av skada eller funktionsfel kan mätaren behövas bytas tidigare. När det är dags för byte av vattenmätaren får fastighetsägaren ett brev i brevlådan med datum när detta ska ske. Bytet kan utföras utav Hylte kommun eller i vissa fall en entreprenör som utför bytet på uppdrag av kommunen.

Inför bytet av vattenmätaren är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att:

  • det är lätt att komma åt vattenmätaren
  • det finns belysning där vattenmätaren sitter
  • avstängningsventilerna fungerar
  • du som fastighetsägare kan stänga av ventilerna om så behövs
  • du som fastighetsägare kan vara hemma vid besöket

Om du inte är hemma vid överrenskommen tid, eller att mätarbytet inte kan utföras på grund av att någon av ovanstående punkter inte uppfylls, tar kommunen ut en avgift enligt gällande taxa. För närvarande är kostnaden för ett så kallat förgävesbesök 1 266 kr. Tid för ett nytt besök måste då bokas in.

Vattenmätarbyten i Brännögård, Drängsered, Långaryd och Unnaryd utförs av Hylte kommun. På övriga orter byts vattenmätarna av Gunnarssons VVS.

Sidan uppdaterades: 2017-03-14

Kontaktinformation