Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 28 mars 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2018-03-28.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Kommunala pensionärsrådet 21 mars 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunala pensionärsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollKommunala pensionärsrådet
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Omsorgsnämndens arbetsutskott 5 april 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollArbetsutskott
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2018-03-27.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 10 april 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN AU 2018-04-10.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 23 mars 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret
  Nedladdningsbart protokollProtokoll GNHH 2018-03-23.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Barn- och ungdomsnämnden 11 april 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Arbets- och näringslivsnämnden 11 april 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Omsorgsnämnden 12 april 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollOmsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Lägg till text här eller ta bort denna rad

 10. Patientnämnden Halland 5 april 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPatientnämnden
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Arkivet
  Nedladdningsbart protokollPatientnämnden Halland 2018-04-05.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Kommunstyrelsen 10 april 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2018-04-10...pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Sidan uppdaterades: 2017-12-20

Kontaktinformation