Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Sammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndare i samverkan
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentSammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Kungörelse kommunens avfallsplan 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadskontoret
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentKungörande av behovsbedömning betydande miljöpåverkan Kommunens avfallsplan.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Kungörelse kommunfullmäktige 14 februari 2019 
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentKallelser och handlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 14 februari kl. 18.30.

  Ärendelista:

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Utbildning: hot och hat mot förtroendevalda
  4. Meddelande
  5. Information revisorerna
  6. Arvode för beredskapsersättning
  7. Svar på motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun
  8. Svar på motion Avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom vattenskyddsområde
  9. Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande angående statsbidrag skolverket
  10. Inkomna motioner
  11. Avsägelser
  12. Fyllnadsval
  13. Övriga ärenden

  Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

  Till kommunfullmäktiges sammanträde är Edward Andersson utbildare via Sveriges kommuner och landsting inbjuden för att föreläsa om hot och hat mot förtroendevalda.

  Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

   

  Micael Arnström                                   Kerstin Thörner

  Ordförande                                           Kommunsekreterare

 4. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 6 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Tillsynsnämnden 7 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTillsynsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll TSN 2019-02-07.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 7 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ANN AU 2019-02-07.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Kungörelse utställning av översiktsplan
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


  Utställning av översiktsplan

  Samråd om Hylte kommuns nya översiktsplan genomfördes under våren 2018. Efter samrådet har inkomna synpunkter samman-ställts och planförslaget bearbetats. Det finns nu möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade förslaget under perioden 12 februari - 12 april 2019

  Under utställningstiden är förslaget tillgängligt på:

  • Kommunens hemsida, hylte.se
  • Kontaktcenter i kommunhuset, Storgatan 8B, Hyltebruk
  • Biblioteket i Hyltebruk, Fabriksgatan 1A, Hyltebruk
  • Biblioteket i Torup, Bosgårdsvägen 12B, Torup
  • Biblioteket i Unnaryd, Norra vägen 3, Unnaryd

  Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt senast 12 april 2019 via synpunktsformulär på hemsidan och i kontaktcenter, e-post till kommunen@hylte.se eller brev till Hylte kom-mun, Storgatan 8B, 314 80 Hyltebruk. Mer information och handlingar finns på hylte.se.

  Välkommen!
 8. Samordningsförbundet i Halland
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamordningsförbundet i Halland
  Förvaringsplats för protokolletUtbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollStyrelseprotokoll 190125.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  25 januari 2019

 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2019-02-05.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Valnämnden 6 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll VN 2019-02-06.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 12 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN AU 2019-02-12.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Revisionen 28 januari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRevisorerna
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Revisionen 2019-01-28.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Kommunfullmäktige 14 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KF 2019-02-14.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 12 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 15. Barn- och ungdomsnämnden 12 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 16. Revisionen 12 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRevisorerna
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollDOC190219.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Omsorgsnämndens arbetsutskott 14 februari 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2019-02-14.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt