Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Webbdiarium

Ärende eller Handling?

Vilken är skillnaden mellan ärende och handling? Ett ärende kan liknas vid en mapp som innehåller en eller oftast fler handlingar.

Exempel: En förening skickar in en ansökan om ett bidrag. Registratorn skapar ett ärende som kan heta "Ansökan om föreningsbidrag". Den inkomna ansökan läggs i ärendet som en handling. I ärendet läggs sedan efter hand allt tillkommande material som blir nya handlingar i ärendet. Till exempel handläggarens utredning och den politiska nämndens beslut.

För att se en handling så trycker du på den gula fyrkanten till vänster om handlingsnummret.

Vill du veta mer om hur du söker i diariet så gå in på sidan Hur söker jag i webbdiariet?

Förkortningar

Kommunstyrelsen - KS
Barn- och ungdomsnämnden - BUN
Arbets- och näringslivsnämnden - ANN
Omsorgsnämnden - ON
Samhällsbyggnadsnämnden - SBN
Revisionen - Rev 


Sidan uppdaterades: 2017-01-03

Kontaktinformation