Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Webbdiarium

Ärende eller handling?

Vilken är skillnaden mellan ärende och handling? Ett ärende kan liknas vid en mapp som innehåller en eller oftast fler handlingar.

Exempel: En förening skickar in en ansökan om ett bidrag. Registratorn skapar ett ärende som kan heta "Ansökan om föreningsbidrag". Den inkomna ansökan läggs i ärendet som en handling. I ärendet läggs sedan efter hand allt tillkommande material som blir nya handlingar i ärendet. Till exempel handläggarens utredning och den politiska nämndens beslut.

Förkortningar som används i diariumet

  • Kommunstyrelsen - KS
  • Barn- och ungdomsnämnden - BUN
  • Arbets- och näringslivsnämnden - ANN
  • Omsorgsnämnden - ON
  • Samhällsbyggnadsnämnden - SBN
  • Revisionen - Rev

Ändrade diarierutiner under sommaren 2017

Mellan måndag den 3 juli och måndag den 21 augusti kan du besöka kontaktcenter för att se kontorens inkomna handlingar. Detta beror på ändrade rutiner för publicering i webbdiariet under sommaren. Rutinerna innebär att kontoren inte registrerar inkomna handlingar direkt när de kommer in, utan hålls istället ordnade i en pärm. Samtliga handlingar i pärmen publiceras efterhand i webbdiariet, men det kan ske vid olika tillfällen beroende på kontor.

För att se en handling så klickar du på den fyrkantiga ikonen till vänster om handlingsnummret. Läs gärna mer om hur du söker i webbdiariet.

Sidan uppdaterades: 2017-06-28

Kontaktinformation