Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Resultat och ekonomisk plan (budget)

I Hylte kommun kallas budgeten för resultat och ekonomisk plan (REP). Resultat och ekonomiska planen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för Hylte kommun och syftar till att styra utvecklingen i kommunen de närmaste tre åren.

I planen  framgår hur mycket pengar kommunen räknar med att få in under kommande kalenderår (budgetår) och vad pengarna ska användas till. Resultat och ekonomisk plan innehåller bland annat:

  • politiska mål och prioriteringar
  • rambudget
  • resultat- och finansbudget
  • driftbudget och investeringsbudget


Sidan uppdaterades: 2017-02-10

Kontaktinformation