Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Varifrån kommer pengarna?

Kommunens intäkter består till största delen av kommunalskatt samt generella statsbidrag och utjämning. Under 2015 uppgick de här intäkterna till 534 mkr. Kommunens verksamheter genererar också intäkter, bland annat i form av taxor och avgifter för de tjänster som tillhandhålls. Dessutom har kommunen ett antal andra intäkter, till exempel finansiella intäkter som ränteintäkter. I diagrammet nedan framgår varifrån samtliga intäkterna kom ifrån 2015.

  • Taxor och avgifter 8%
  • Hyror och arrenden 6%
  • Bidrag 12%
  • Övriga intäkter 4%
  • Skatteintäkter 19%
  • Generella statsbidrag och utjämning 51%

Den kommunala skattesatsen i Hylte kommun är 21,45%


Sidan uppdaterades: 2017-02-24

Kontaktinformation