Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Olika sätt att rösta


Vem får rösta?

 Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer samt är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Rösträtt och röstlängdPDF

EU-medborgare som vill rösta i valet till Europaparlamentetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information about voting registration if you are a citizen of a EU Member State other than Sweden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kan jag rösta?

Det finns olika sätt att rösta. Du kan förtidsrösta, rösta på valdagen, rösta med bud eller rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare. Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta i förtid från utlandet.

Se partier och kandidater i valpresentationenlänk till annan webbplats

I EU-valet 2019 kan du välja att personrösta på en kandidat eller rösta på bara partiet. Att du kan personrösta för alla partier med hjälp av en blank valsedel är en nyhet i lagen som gäller första gången vid valet till Europaparlamentet.

Vill du bara rösta på ett parti kan du:

 • rösta med en valsedel där både partinamn och kandidatnamn är förtryckt, (namnvalsedel). Du behöver inte kryssa för en kandidat om du bara vill rösta på partiet.
 • skriva partiets namn på en blank valsedel.

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för kandidatens namn på en namnvalsedel. Du kan bara kryssa för en kandidat och du kan inte stryka över någon kandidat.

Film om hur du personröstar i EU-valetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röstkort

Alla som får rösta i valen får ett röstkort hemskickat med posten. På röstkortet står det vilken vallokal du ska rösta i på valdagen den 26 maj. Ta röstkortet och en giltig legitimation (måste bland annat ha foto på dig) när du ska rösta. Det är Valmyndigheten som skickar ut röstkort till alla röstberättigade. Röstkorten börjar skickas ut av Valmyndigheten i början av maj (mellan 2-8 maj bör du fått ditt röstkort i din brevlåda).

På röstkortet finns bland annat information om öppettiderna för både förtidsröstningslokalerna och den egna vallokalen. Om du inte har fått ditt röstkort med posten innan den 8 maj kan du:

 • kontakta kontaktcenter i kommunhuset på Storgatan 8 i Hyltebruk för att få hjälp med att få ett nytt röstkort. 
 • beställa ett nytt röstkort från Valmydighetens webbplats. Formuläret för att beställa röstkort öppnar den 29 april.
 • få hjälp med dubblettröstkort via en av röstmottagarna i Hörsalens röstningslokal på valdagen

Valmyndigheten - information som finns på röstkortet och hur det ska användaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förtidsrösta

Om du inte har möjlighet att rösta på valdagen kan du förtidsrösta. Du måste ha ditt röstkort och en giltig legitimation för att kunna förtidsrösta.

Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige. Du kan förtidsrösta under perioden 8 maj till 26 maj. Din röst kommer sen att skickas till din hemkommun och komma till din vallokal på valdagen och räknas tillsammans med de andra rösterna i det distrikt du tillhör. Ditt röstkort kommer skiljas från dina valkuvert innan de stoppas i valurnan så ingen kommer veta vad du röstar på. Hylte kommun anordnar förtidsröstning i följande lokaler:

 • Hörsalen (I centrumhuset, dörren mitt emot Hyltes folkbibliotek), Hyltebruk*
 • Biblioteket i Torup
 • Biblioteket i Unnaryd

Du måste ha ditt röstkort och en giltig legitimation för att kunna förtidsrösta så glöm inte att ta med det.

*Kontaktcenter i kommunhuset har även öppet på valdagen den 26 maj, klockan 8-21, för dig som inte bor i kommunen men vill förtidsrösta i dig egen kommun på valdagen.

Rösta på valdagen

På valdagen den 9 september kan du rösta i din vallokal från klockan 09.00 till 21.00. Vilken vallokal du ska gå till står på ditt röstkort. Du kan bara rösta i den vallokalen under valdagen den 9 september. OBS! Titta extra noga att du går till rätt vallokal eftersom det inför EU-valet 2019 har skett förändringar på valdistrikt och vallokaler i Hylte kommun.

Film om hur du röstar på valdagen i EU-valetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Hylte kommun finns följande vallokaler:

 • Torups bygdegård (Torups valdistrikt)
 • Rydöbruks skola (Rydöbruk/Femsjös valdistrikt)
 • Kinnareds skola (Kinnared/Drängsereds valdistrikt)
 • Skolmatsalen på Landeryds skola (Landeryd/Långaryds valdistrikt)
 • Unnaryds sporthall (Unnaryd/Jälluntoftas valdistrikt)
 • Örnaskolan (Örnabäckshults valdistrikt)
 • Hörsalen (Hyltebruks valdistrikt)
 • Elias Fries skola (Staffansbos valdistrikt)

Rösta med bud

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till en vallokal eller förtidsröstningslokal får lämna sina valsedlar där genom bud. Budet kan vara en anhörig, en vårdnadshavare eller någon som brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter eller lantbrevbärare. Dessutom får följande väljare budrösta:

 • väljare som betjänas av PostNords lantbrevbärare
 • väljare som är intagna i häkte,
 • väljare som är intagna i kriminalvårdsanstalt och av säkerhetsskäl inte kan rösta i samma röstningslokal som andra intagna på anstalten.

Det krävs speciellt material för att rösta med bud. Detta kan hämtas i kommunens förtidsröstningslokaleröppnas i nytt fönster.

Om du behöver material för budröstning eller vill veta mer om hur budröstning går till kan du höra av dig till kommunen. Du kan även besöka valmyndighetens webbplats för mer information om hur du kan få hjälp vid röstning.

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till en vallokal eller förtidsröstningslokal har rätt att få hjälp av ambulerande röstmottagare från kommunen. Om du inte har någon som kan vara bud eller inte vill att någon anhörig ska vara ditt bud kan du istället kontakta kommunen som då kan skicka två röstmottagare hem till dig och du kan lämna rösten till dem. Det är samma förfarande som att rösta i en förtidsröstningslokal. Du kan be röstmottagarna om hjälp med att göra iordning din röst, något ett bud inte får göra. Röstmottagarna har tystnadsplikt.

De ambulerande röstmottagarna är utsedda av kommunen. I Hylte kommun är de ambulerande röstmottagarna personer som är anställda på kommunledningskontoret. Kontakta valnämndens kansli via telefon: 0345-180 00 för bokning av ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning kan bokas in tidigast den 8 maj 2019.

Kontakt