Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott

Protokoll publiceras efter justering, senast 2 veckor efter sammanträdet. Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde.

Informationen som politikerna har tagit del av innan de har tagit beslut i ett ärende finns under rubriken Kallelser och handlingar på respektive mötesdatum.


Datum

Protokoll

2018-01-17

ProtokollPDF

2018-02-14

ProtokollPDF

2018-03-28

ProtokollPDF

2018-05-02

ProtokollPDF

2018-06-19

ProtokollPDF

2018-08-29

ProtokollPDF

2018-10-03

ProtokollPDF

2018-10-31

ProtokollPDF

2018-12-05

ProtokollPDF 

Kontakt