Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bereder frågor som ska behandlas i barn- och ungdomsnämnden.

Protokoll publiceras efter justering, senast 2 veckor efter sammanträdet. Ärendelista och handlingar publiceras under rubriken kallelser och handlingar inför varje sammanträde.

Datum

Protokoll

2019-01-15

ProtokollPDF

2019-02-06

ProtokollPDF

2019-02-12

ProtokollPDF

2019


2019


2019


2019


2019


2019


2019


2019


2019


2019


2019


2019


 

Kontakt