Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Information till partier

Valsedlar

Valnämnden i Hylte kommun har beslutat att det är partierna själva som ansvarar för att leverera de namnvalsedlar och partivalsedlar, som inte omfattas av valnämndens ansvar enligt vallagen, till röstningslokalerna och vallokalerna.

Valnämnden har enligt vallagen ansvar för att se till att det finns partivalsedlar för alla valen för de partier som vid något av de senaste två valen till riksdagen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet. Det är följande partier:

 • Moderaterna
 • Centerpartiet
 • Liberalerna
 • Kristdemokraterna
 • Socialdemokraterna
 • Vänsterpartiet
 • Miljöpartiet
 • Sverigedemokraterna
 • Feministiskt initiativ

Kommunen ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för partier som är representerade i landstings- och kommunfullmäktige där röstnings- eller vallokalen ligger. Det innefattar följande partier:

 • SPI Välfärden
 • Kommunens väl

Partiorganisationen ska inte själva fylla på i valsedelställen. Detta sköts av röstningsmottagare
och annan personal utsedd av valnämnden.

Lämning av namnvalsedlar till vallokalerna

Valnämnden har beslutat att överlämnande av namnvalsedlar och partivalsedlar som inte omfattas av valnämndens ansvar till vallokalerna ska ske mellan klockan 08:00 och 08:45 på valdagen, söndagen den 9 september.

I förtidsröstnings-/vallokalen

Det är röstmottagarna som ansvarar för röstningen går till på rätt sätt och att det är ordning i vallokalen, röstningslokalen och bland valsedlarna Om någon tycker att röstningen inte
genomförs på rätt sätt, bör det i första hand påpekas för röstmottagarna. Även kommunens
valnämnd kan kontaktas.

Kampanj/Propaganda i anslutning till en röstningslokal eller vallokal

I kapitel 8 § 3 i vallagen står:
På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda
eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

Valnämnden gör tolkningen att med propaganda menas tal/argumentation, utdelning av
skriftlig information om partiet samt affischering. Det är tillåtet att dela ut valsedlar vid
röstmottagningsställen.

Det är röstmottagarna som ansvarar för ordningen och partirepresentanterna ska rätta sig efter
röstmottagarna.

Oklarheter/misskötsel

Valnämnden kontaktar partiorganisationens kontaktperson vid oklarheter eller misskötsel i
samband med röstningsförfarande. Kontaktpersonen får sedan lösa eventuella problem inom
sitt parti.

Om det förekommer hot, trakasserier eller våld mot partirepresentant

Eventuella hot, trakasserier eller våld bör polisanmälas. Det är viktigt att polisanmäla brott,
både för uppklarandet av brottet och för att skapa en samlad lägesbild av hot, våld och
trakasserier mot förtroendevalda.

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2018-09-06