Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Bidrag och stöd till kulturinitiativ

Art Inside Out

Art Inside Out är en institution för konstnärligt skapande och möten med publik i rörliga och tvärkulturella former, i så kallade kulturresidens. Ett residens innebär att kulturskapare bjuds in att verka i Halland under en period och erbjuds stöd i form av till exempel finansiering av personal, teknisk infrastruktur, boende och arbetslokaler. Under våren 2017 erbjuds poeter fyra veckors residens i Hylte kommun. Läs mer om Art Inside Out och residenset i Hylte kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hylte kommuns Kulturpris

Hylte kommuns kulturpris delas årligen ut för förtjänstfullt arbete inom kulturellt eller humanitärt område. Förening eller enskild person kan föreslå kandidater till kulturpriset. I nomineringen ska det tydligt framgå en motivering. Förslag till kulturpristagare lämnas senast 31 oktober till:

Hylte kommun
Arbets- och näringslivsnämnden
314 80 Hyltebruk

Kulturaktiviteter i Hylte

Kulturföreningar i kommunen kan få ekonomiskt stöd för kulturaktiviteter som främjar ökad tillgänglighet, gynnar integration och är öppna för allmänheten. Inskickat underlag sammanställs i foldern Kulturaktiviteter i Hylte som delas ut till hushållen i kommunen.

Kulturbidrag för föreningar

Föreningar i kommunen kan ansöka om bidrag där det kommunala bidraget kan täcka en liten del av föreningarnas totala kostnader. Läs om de allmänna bestämmelserna och hur man ansöker under Föreningsbidrag.

Resestöd till kulturella resmål i Halland

Förskolor, grundskolor och gymnasium i Halland kan få reserabatt till ett antal halländska kulturplatser som ligger utanför den egna kommunen. Läs gärna mer om resestöd till förskolor och skolor.

Utdelning av flaggor och fanor

Rikskommitén Sveriges Nationaldag delar varje år på Nationaldagen ut flaggor och fanor till förtjänta organisationer och enskilda personer. Personer eller föreningar och organisationer I Hylte kommun som tilldelats flagga eller fana mottager denna gåva vid nationaldagsfirandet den 6 juni i hembygdsparken Lindekullen i Hyltebruk. Alla ansökningar ska vara inlämnade före den 1 januari. Mer information och ansökningsblanketter på nationaldagen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 2016-09-30

Kontaktinformation