Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Projekt

Här kan du läsa om pågående och avslutade projekt som tillhör kommunen.

Broa Över

Broa Över är ett utbildnings- och nätverksprojekt som genom att erbjuda nyckelpersoner i det lokala näringslivet kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig kunna utveckla en positiv samarbetskultur och framtidsanda i Hylte. På sikt ska projektet stimulera till fler satsningar och samarbetsprojekt som både kan stärka självförtroendet, ge fler arbetstillfällen och öka intresset för kommunen som bostads- och etableringsort. 

Läs mer om Broa Över

Integration Halland

Integration Halland är ett samarbetsprojekt mellan alla halländska kommuner, Arbetsförmedlingen och Högskolan i Halmstad. Hylte kommun är projektägare. Projektet ska öka samarbetet på integrationsområdet mellan de halländska kommunerna och erbjuda aktiviteter för nyanlända med permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om Integration Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boost Hylte

Projektet syftar till att öka unga vuxnas tilltro till framtiden och den egna förmågan, visa på möjligheter med att bo och verka i Hylte kommun. Syftet är också att skapa ett mer positivt samhällsklimat lokalt där det finns goda möjligheter att stimuleras och inspireras.

Läs mer om Boost Hylte

Destination Halland 2020

Destination Halland 2020 är ett 3-årigt projekt som syftar till att stärka besöksnäringens utveckling i Halland. Satsningen finansieras av Region Halland och de halländska kommunerna med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Destination Halland 2020 har fokus på tre områden; kunskap, affärsutveckling och kommunikation.

Läs mer om Destination Halland 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hollandsprojektet

Hylte kommun arbetar aktivt med att öka inflyttningen till kommunen, där Holland har varit i stort fokus. Resultaten har än så länge varit positiva och vi förväntar oss att det även fortsättningsvis ska bidra till en ökad inflyttning.

Läs mer om Hollandsprojektet

Sidan uppdaterades: 2016-09-06 av: Helena Frisk