Hoppa till innehåll Hoppa till meny

GPS Halland

Projektet GPS (Gemensam Plattform Skolutveckling) Hallands huvudsyfte är att skapa nya tankesätt och hitta nya metoder kring studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar så att all personal ska kunna bidra till att eleven under hela sin skoltid ska kunna göra väl underbyggda val inför framtiden.

Samarbete för att lära av varandra

Projektet drivs av Falkenbergs kommun i samarbete med Laholms kommun, Hylte kommun, Halmstads kommun, Varbergs kommun, Kungsbacka kommun och Region Halland.

Deltagande kommuner och regionen arbetar kontinuerligt för ökad samverkan mellan skola och näringsliv. Genom att utbyta erfarenheter och exempel över kommungränserna vill vi hitta plattformar för att lära av varandra, vidareutveckla och förbättra befintliga arbetsformer, skapa nätverksforum och tillsammans hitta effektiva verktyg för att få till långsiktiga strukturförändringar i respektive organisationer.

Genom att ta fram en tydlig gemensam bild av nuläge och utmaningar, samt att aktivt synliggöra könsstereotypa val och normer ska projektet bidra till att skapa ett förändrat tankesätt kring vikten av att göra studie- och yrkesvägledningen till hela skolans ansvar.

Tvåårigt projekt finansierat av Europeiska socialfonden

Projektet pågår i två år med 6 månaders inledande analysfas (start februari 2017) och därefter en genomförandefas. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet präglas av socialfondens tre horisontella principer; jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

EU-flagga, europeiska socialfonden

Kontakt