Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Upphandling och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader är kommunen skyldig att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop/beställningar från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Frågor om upphandling eller inköp?

I Hylte kommun har vi en upphandlingsfunktion med en processledare och en upphandlare. Alla upphandlingar över 100.000 kr ska passera upphandlingsfunktionen för någon form av kvalitetsäkring.

En verksamhetsövergripande upphandlingsgrupp finns också med representanter från samtliga kontor och bostadsstiftelsen Hyltebostäder för intern samverkan. Har du frågor om upphandlingar eller inköp är du välkommen att kontakta processledare eller upphandlare.

Kommunledningskontoret
Patric Bergenholtz, processledare
Telefon: 0345-184 81
E-post: patric.bergenholtz@hylte.se

Therese Ericsson, upphandlare
Telefon: 0345-180 24
E-post: therese.ericsson@hylte.se

Sara Lindberg, ekonom 
Telefon: 0345-181 48
E-post: sara.lindberg@hylte.se

Omsorgskontoret
Linda Seppälä
Telefon: 0345-181 84
E-post: linda.seppala@hylte.se

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
Lars Rosén
Telefon. 0345-181 05
E-post: lars.rosen@hylte.se

Barn- och ungdomskontoret
Vakant

Samhällsbyggnadskontoret
Vakant

Arbets- och näringslivskontoret
Vakant

Sidan uppdaterades: 2018-03-14

Kontaktinformation