Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Upphandling och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

I Hylte kommun ansvarar varje nämnd för upphandlingar inom nämndens verksamhetsområde. Inköpsorganisationen är decentraliserad och inköpen sker ute på kontoren. Vid behov anlitas konsult eller annan hjälp.

Frågor om upphandling eller inköp?

Kommunen har en upphandlingssamordnare och en upphandlingsgrupp med representanter från samtliga kontor och bostadsstiftelsen Hyltebostäder. Har du frågor om upphandlingar eller inköp är du välkommen att kontakta någon i upphandlingsgruppen:

Kommunledningskontoret
Patric Bergenholtz, processledare
Telefon: 0345-184 81
E-post: patric.bergenholtz@hylte.se

Therese Ericsson, upphandlare
Telefon: 0345-180 24
E-post: therese.ericsson@hylte.se

Sara Lindberg, ekonom 
Telefon: 0345-181 48
E-post: sara.lindberg@hylte.se

Barn- och ungdomskontoret
Gunilla Abrahamsson
Telefon: 0345-184 11
E-post: gunilla.abrahamsson@hylte.se

Samhällsbyggnadskontoret
Sofia Lennartsson
Telefon: 0345-180 73
E-post: sofia.lennartsson@hylte.se

Arbets- och näringslivskontoret
Nancy Bertilsson
Telefon: 0345-180 10
E-post: nancy.bertilsson@hylte.se

Omsorgskontoret
Linda Seppälä
Telefon: 0345-181 84
E-post: linda.seppala@hylte.se

Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
Lars Rosén
Telefon. 0345-181 05
E-post: lars.rosen@hylte.se

Sidan uppdaterades: 2017-10-02

Kontaktinformation