Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Lämna anbud till kommunen

Det första och kanske viktigaste rådet om du vill lämna anbud är att bevaka när kommunen annonserar sina upphandlingar. Detta kan till exempel ske genom att regelbundet besöka vår webbplats eller genom att prenumerera på en bevakningstjänst.

En offentlig upphandling genomförs skriftligt. Kommunen anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.

Om du vill lämna anbud till kommunen, tänk på följande:

  • Läs igenom förfrågningsunderlaget mycket noga. Eftersom anbudet inte kan kompletteras i efterhand är det viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.
  • De intyg och handlingar som begärs måste bifogas.
  • Se till att samtliga skall-krav kan uppfyllas. Anbud som inte uppfyller skall-kraven kan inte tas upp till prövning.
  • Kontrollera att anbudet kommer in till kommunen i rätt tid. För sent inkommet anbud får ej tas upp till prövning.

Oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget

Vid oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget, tag snarast kontakt med kommunens handläggare. Om vi får synpunkter i tid kan vi göra förtydligande eller rättelser som når alla som har begärt handlingar.

Sidan uppdaterades: 2017-02-27

Kontaktinformation