Hoppa till innehåll Hoppa till meny
 • 2018-05-23 09.47

  Eldningsförbud i Hylte kommun

  Från och med den 23 maj klockan 12:00 råder det eldningsförbud i Hylte kommun. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och ...

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (§ 24) ska det i Sveriges kommuner finnas en Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS).

MAS har ansvar för att alla som vårdas inom kommunens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

MAS utövar sitt ansvar genom att:

 • planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med patientsäkerhet och kvalitet
 • författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, samt upprätta behövliga direktiv och instruktioner inom ansvarsområdet
 • personalen har den kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på verksamheten
 • samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför den egna verksamheten fungerar på ett för patienternas tillfredställande sätt och att det finns rutiner för individuell vårdplanering
 • utreda och bedöma avvikelser inom ansvarsområdet
 • vara en resurs i verksamheten, gällande kvalitet och säkerhet

MAS är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor. Om du har synpunkter eller frågor om hälso- och sjukvården i kommunen är du välkommen att kontakta Hylte kommuns medicinskt ansvarige sjuksköterska.

Sidan uppdaterades: 2018-04-26

Kontaktinformation