Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Gemenskap i Hylte

Integration är en permanent ömsesidig process där alla individer och grupper berikar och anpassar sig till  gemensamma normer och regler som styr vårt samhälle.

Hylte har blivit mångkulturellt. Genom att göra saker tillsammans lär vi oss av varandra och ökar förståelsen för olikheter. Vi kan ta tillvara erfarenheter och resurser av andra och på så sätt göra vårt eget liv rikare.

Med hjälp av de pengar som riksdagen avsatte i november 2015, för att hjälpa kommunerna i den rådande flyktingsituationen, kommer kommunen att göra satsningar för 32,7 miljoner kronor under 2016-2018. Flera av aktiviteterna riktar sig till både nyanlända och svenskar.

Sommaraktiviteter

Precis som förra sommaren görs en satsning på sommaraktiviteter 2017 för barn i åldert 6-15 år. Aktiviteter är kostnadsfria och riktar sig till både nyanlända och svenska barn. Det kommer även att finnas en sommarfritidsgård.

Fritidsgård

Under 2017 kommer en fritidsgård att startas i Hyltebruk. Målgruppen kommer att vara ungdomar i åldrarna 13-18 år och aktiviteterna ska anpassas utifrån de olika åldrarna. Fram till att lokalerna är färdiga finns Fritidsgårdens Idéverkstad i källaren i samma hus som biblioteket i Hyltebruk. Du hittar även information på fritidsgårdens Facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med fritidsgården är att ungdomarna ska få en mötesplats för samvaro, engagemang, delaktighet och personlig utveckling. Det kommer att ske ett aktivt arbete för att förhindra kränkningar, rasism, extremism och sexism och för att främja gemenskap över nationalitetsgränserna.

Sysslesättningsprojekt

Att ha någon form av sysselsättning är betydelsefullt för alla. Hylte kommun startar sysselsättningsprojekt för att aktivera både nyanlända och arbetslösa svenskar.

Det finns ett par sysselsättningsprojekt och det handlar om praktikplatser inom kommunen, kommunala samhällsjobb och insatser för långtidsarbetslösa ungdomar.

Hur kan jag hjälpa en flykting?

Vill du vara med och hjälpa till? Både större och mindre insatser behövs och det finns en del olika sätt att bidra om man vill hjälpa en flykting.

Kommunen har alltid behov av gode män, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Civilsamhället och föreningar engagerar sig och anordnar olika aktiviteter exempelvis språkcafé och klädcafé. Läs mer om det här under "Hur kan jag hjälpa en flykting?".

Sidan uppdaterades: 2017-03-13

Kontaktinformation