Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunens integrationsinsatser

Hylte kommun står inför stora utmaningar med ett stort mottagnade när det gäller flyktingar. Hylte är per capita den kommun som tar emot flest nyanlända i Hallands län och finns med bland kommuner i Sverige med högst mottagande.

Barnantalet inom förskola och skola har ökat med cirka 25 procent på väldigt kort tid. Arbetslöshet i kommunen överstiger 12 procent, vilket är rekordnivåer för Hylte kommun. Detta innebär påfrestningar på både organisationen och samhället.

Hylte kommun har tagit fram ett åtgärdspaket med ett antal aktiviteter som syftar till att organisationen ska kunna upprätthålla en god service till kommunens medborgare samtidigt som man säkerställer en god arbetsmiljö för de anställda i kommunen. Den här satsningen innehåller också olika typer av åtgärder för att skapa sysselsättning för de personer som är utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett tryggare samhälle.

Områden med många aktiviteter

 • Arbetsmiljö, personalvård och personalförsörjning.
  (Rekrytering av personal som kan avlasta i skolan, fortbildning, språkutvecklande arbetssätt och sommaraktiviteter för barn.)
 • Organisation och samordning med andra myndigheter.
  (Starta ett samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i gemensamma lokaler.)
 • Sociala risker
  (Integrationsaktiviteter för unga och att skapa nätverk för att förebygga och motverka sociala risker i Hylte.)
 • Sysselsättning.
  (Projekt som syftar till att få ut både unga och nyanlända på arbetsmarknaden.)
 • Samhällsinformation/kommunikation.
  (Informationsinsatser kring de aktiviteter som ska genomföras.)
 • Lokaler.
  (Inventering av lokaler inom förskola och skola samt åtgärdande av lokalbrist.) 

De insatser som kommunen planerar att genomföra under 2016-2018 finansieras genom de pengar som riksdagen fördelade i november 2015 för att hjälpa kommunerna i den rådande flyktingsituationen. Hylte kommun använder 32,7 miljoner kronor (av totalt 47,9 miljoner kronor) till åtgärdspaketet.

Tidning på temat integration

Samtliga hushåll har fått en tidning på temat integration. Tidningen innehåller information om vad som görs - ett axplock av de insatser som föreningar, organisationer, företag, privatpersoner och inte minst Hylte kommun och många av dess anställda genomför.
Här kan du läsa tidningen digitalt.

Sidan uppdaterades: 2017-03-01

Kontaktinformation