Hoppa till innehåll Hoppa till meny
  • 2018-05-23 09.47

    Eldningsförbud i Hylte kommun

    Från och med den 23 maj klockan 12:00 råder det eldningsförbud i Hylte kommun. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och ...

Publicerad 2017-12-05

Slyröjning i Torup

Slyröjning i Torup - karta

Idag 5 december påbörjas arbetet med slyröjning i Torup. Arbetet utförs av Sydved. Berörda områden är 2, 4, 5 och 1, se kartbilden ovanför. Efter slyröjningen kommer det ske avverkning och gallring inom områdena.

Områden

1. Bakom skolan. Röjning och gallring.

2. Området runt elljusspår och stigar. Röjning och gallring. På sina sträckor är träden nästan ute över spåret, man ska avverka de närmsta träden på sidorna, så att det ger ett ljusare intryck för de som vistas där.

4. Äldre tall/gran skog. Granen avverkas, viss gallring i tallar som står för tätt. Det finns ekar, dessa gynnas.

5. Tall/ek område. Gallras med inriktning på att på sikt skapa en ljus och trevlig ekskog. Tall lämnas som utfyllnad.

Sidan uppdaterades: 2017-12-05

Kontaktinformation