Hoppa till innehåll Hoppa till meny
  • 2018-05-23 09.47

    Eldningsförbud i Hylte kommun

    Från och med den 23 maj klockan 12:00 råder det eldningsförbud i Hylte kommun. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och ...

Barn- och elevhälsa

Elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus, därmed är hälsoarbete i skolan en del av en långsiktigt skolutvecklingsprocess.

I Hylte kommun finns lokal elevhälsa på varje skolenhet och central barn- och elevhälsa riktad mot förskolor och skolor i kommunen. Gemensamt för hela barn- och elevhälsan i Hylte kommun är att man samverkar tvärprofessionellt med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Inom barn- och elevhälsan finns också skoldatateket som erbjuder elever, vårdnadshavare och personal i skolan alternativa verktyg/ IT-stöd.

Sidan uppdaterades: 2017-04-12

Kontaktinformation