Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsa arbetar främst förebyggande och stödjande för att främja elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Syftet är att hjälpa eleverna att må så bra de kan för att få en så positiv skolupplevelse som möjligt.

På varje skola finns lokal elevhälsa dit du som barn eller förälder kan vända dig.  De funktioner som finns på den lokala elevhälsan är:


Barn- och elevhälsa har som målsättning att erbjuda en mötesplats och därmed stärka barnfamiljernas sociala nätverk, att tidigt upptäcka hjälpbehov och att vara en samlad resurs för barnfamiljer i olika skeden.


Barn- och elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete, där alla samverkande parter har ett ansvar, leder till god hälsa och god livskvalitet för barn och dess föräldrar

Övergripande mål

  • Erbjuda en naturlig mötesplats som stärker det sociala nätverket runt barnet och deras föräldrar.
  • Använda arbetsformer som skapar delaktighet och där barn och vuxna kan påverka verksamheten.
  • Erbjuda tillgängligt stöd genom att vara ett informations- och kunskapscentra.
  • Erbjuda stöd på ett tidigt stadium och med ett helhetsperspektiv.
  • Verka för integration, kunskap och förståelse mellan olika kulturer.

Sidan uppdaterades: 2016-11-07

Kontaktinformation