Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Skoldatateket

Elever, vårdnadshavare och skolpersonal kan vända sig till Skoldatateket för att få handledning, tips och råd kring användande och arbetssätt av IT-stöd i skolarbetet. Skoldatateket finns i skolbibliotekets lokaler på Örnaskolan i Hyltebruk.

Inläst läromedel

Hylte kommun har abonnemang på inläst läromedel. Det innebär att alla elever i kommunens grundskolor och gymnasieskola kan lyssna på de flesta av sina läroböcker inlästa via ett eget elevkonto på dator, surfplatta eller smart telefon både i skolan och hemma. Ansvarig pedagog på skolan hjälper till med att ladda ner eller beställa hem läromedlet.

Möjlighet att ansöka om IT-stöd

För inköp av IT-stöd, till exempel surfplatta, ljudutjämningsanläggning eller dator som personligt verktyg för elev, ansvarar respektive skola. Skoldatateket kan hjälpa till med praktiska tips vid inköp och installation, som exempelvis lathundar och handledning/hjälp vid installation. Ansökan ska gå till respektive rektor.

Kompensatoriska program med kommunlicens

Följande program kan användas och ligger på alla skolans datorer:

  • Vital - talsyntes för att få text uppläst på datorn
  • Vitex - enkel scanning av till exempel sida i lärobok, tidskrift, prov med mera på skolans kopieringsapparat för att få texten uppläst med hjälp av datorn
  • Visa Ord - ordprediktion, föreslår ord när man skriver
  • StavaRex - rättstavningshjälp på svenska
  • SpellRight - rättstavningshjälp på engelska
  • Lexia och Provia - träningsprogram och testprogram
  • Talande tangentbord - ljudar varje bokstav eleven skriver

Kontakt