Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Linnéans förskola

Linneans förskola i Landeryd är en förskola med två avdelningar för barn 1-3 år och 3-5 år. På Linnéan råder ett öppet klimat med stor samverkan mellan avdelningarna. Förskolan ligger i direkt anslutning till Landeryds skola och skolgård, där det finns en egen liten utegård för lek och lärande. Vi samarbetar med Linnås fritidshem i Landeryd och Solgläntans förskola i Långaryd.

Linnéans prioriterade mål

Läroplanen för förskolan är grunden för den pedagogiska verksamheten och Linnéan har följande prioriterade mål:

  • Hälsa - Målet med temat är att skapa ett psykiskt välbefinnande på förskolan, där alla kan känna glädje, trygghet, utveckling och lärande. Barnen ska få möjlighet att träna sin sociala förmåga genom lek, aktivitet, skapande och reflektion och upplevelser både inomhus och utomhus.
  • Utomhuspedagogik - Utomhuspedagogik är prioriterat och personalen är ute mycket och gör utflykter tillsammans med barnen. Naturen är en lärandemiljö och dess resurser används för utveckling och lärande för barnen i verksamheten.
  • Äventyrspedagogik - Verksamheten är inspirerad av äventyrspedagogik som baseras på ett spännande arbetssätt som sätter kunskap och hälsa i centrum genom upplevelser tillsammans med hela kroppen. Genom äventyrspedagogik lär sig barn samarbete i grupp, den stärker kamratrelationer och stärker vi-känslan. Äventyrspedagogiken använder sig av utemiljön och naturen som arena för lärande.

Sidan uppdaterades: 2017-05-08

Kontaktinformation