Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Örnaskolan 0-6

Elever på mellanstadiet sitter och studerar i klassrummet

Örnaskolans förskoleklass och upp till årskurs 6 ligger bredvid Örnaskolans högstadium, på en egen gård. Förskoleklass, årskurs 1-3 och fritidshemmet Kråkan ligger i en byggnad och i en annan ligger klasserna som rymmer årskurs 4-6. Med en fantastisk natur runt knuten har skolan stora möjligheter att bedriva undervisning ute i det fria.

Ny låg- och mellanstadieskola byggs läsåret 2016/2017

Sommaren 2016 påbörjades bygget av en helt ny låg- och mellanstadieskola i Hyltebruk för att ersätta Örnaskolan låg- och mellanstadieskola. Det innebär att eleverna vistas i tillfälliga lokaler under läsåret 2016/2017. De tillfälliga lokalerna är paviljonger som är placerade vid den nuvarande lågstadiebyggnaden. Dessa lokaler blir under hösten 2016 påbyggda med en våning 2, men låg- och mellanstadiet fortsätter att ha sin verksamhet på våning 1.

Skolans vision

Skolan ska möta eleverna med omtanke, glädje, nyfikenhet och kunskap. Målet är att driva en skola som lämnar trygga, glada och nyfiket kunskapssökande elever med framtidstro

Skolans prioriterade mål

  • Bibehålla elevers lusta att lära.
  • Öka elevinflytandet i den dagliga verksamheten genom elevrådsarbete.
  • Ta tillvara elevgruppens kompetens i lärandet.
  • Att ge språk och kommunikation stort utrymme i samtliga årskurser och ämnen.
  • Arbeta ämnesövergripande för att se samband och öka förståelsen för helheten
  • Använda utemiljön för att förstärka elevernas kunskapsinhämtning
  • Utveckla arbetet med skolans målformulering
  • Öka föräldrainflytandet
  • Utveckla entreprenörskap och samverkan med näringsliv

Sidan uppdaterades: 2017-03-01

Kontaktinformation