Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Gymnasieskola i Hylte

Antagning till gymnasiet

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan enligt de behörighetsregler som krävs för att antas till ett nationellt program inom gymnasial utbildning. Utbildningen på Introduktionsprogrammet (IM) syftar till att förbereda eller introducera eleven till annan gymnasial utbildning eller för arbetsmarknaden.

Du som bor i en annan kommun i Sverige (utanför vårt samverkansområde) och vill söka till Introduktionsprogrammet i Hylte ska du söka via antagningen i din hemkommun. Då gäller det sista ansökningsdatum som din hemkommun angett. De vidarebefordrar din ansökan och dina betyg till vår gemensamma antagningsenhet "Gymnasie Halland". Du kommer att få ditt antagningsbesked på posten.

Vildmarks- och Traineegymnasiet

Hösten 2015 beslutades det att Vildmarks- och Traineegymnasiet skulle avvecklas. Elever som har påbörjat sin utbildning går nu sitt sista år och därmed har antagning till utbildningar inom de program och inriktningar som erbjudits på skolan avslutasts.

Gymnasieskolan 2.0

Barn- och ungdomsnämnden fattade 2015-12-09 beslut om en ny organisation för- och utveckling av kvarvarande delar inom Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning. Syftet med beslutet är att vidareutveckla vuxenutbildningen i Hylte kommun för att tillse att kommunens invånare ges ökade möjligheter till fortbildning, kompetensutveckling, anställningsbarhet och till att stärka de lokala företagens kompetens. Dessutom syftar beslutet till att elever på Introduktionsprogrammet ska ges möjlighet att läsa gymnasiala kurser under den tid de kompletterar ämnen från grundskolan.

Sidan uppdaterades: 2017-06-26

Kontaktinformation