Hoppa till innehåll Hoppa till meny
  • 2018-05-23 09.47

    Eldningsförbud i Hylte kommun

    Från och med den 23 maj klockan 12:00 råder det eldningsförbud i Hylte kommun. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och ...

Synpunkter och klagomål

Hylte kommun har en gemensam synpunktshantering, Dialog och synpunkter på kommunens webbsida. Via synpunktshanteringen kan medborgare lämna beröm, förslag, klagomål och annat. Genom att få in synpunkter från medborgarna får vi möjlighet att förbättra och utveckla vår service och höja förtroendet för våra verksamheter.

Barn- och ungdomskontoret ska dessutom enligt skollagen (4 kap 8 §) hantera klagomål på ett särskilt sätt. Det är huvudmannens ansvar att på lämpligt sätt informera barn, elever och vårdnadshavare om rutinerna. Syftet med klagomålshanteringen är att ge huvudmannen och skolorna en möjlighet att rätta till bristerna innan det går så långt att det blir en anmälan till Skolinspektionen.

Har du synpunkter eller klagomål som rör förskola eller skola ska du vända dig till ansvarig förskolechef eller rektor. Använd vår e-tjänst om du vill lämna synpunkter, beröm, förslag eller enklare klagomål som inte är av personlig karaktär. Om ditt klagomål däremot är av personlig karaktär ska du använda dig av den ifyllnadsbara blanketten eftersom det då krävs mer information för att klagomålet ska kunna hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Både länken till vår e-tjänst och den ifyllnadsbara blanketten, finner du längst ner på sidan under rubriken ”Lämna synpunkter”. Blanketten sparar du ner på din dator, fyller i och skickar den till ansvarig förskolechef eller rektor. Kontaktuppgifter till förskolechefer och rektorer hittar du på respektive förskola och skolas webbsida.

Om du har skickat in ett klagomål gällande förskoleverksamhet eller skola och inte är nöjd med genomförd åtgärd eller svaret från förskolechef eller rektor, kan klagomålet överlämnas till barn- och ungdomskontorets kansli.

Är du inte nöjd med svaret från barn- och ungdomskontorets kansli eller genomförda åtgärder kan du vända dig till Skolinspektionen med ditt klagomål.

Lämna synpunkter

Nedanför kan du lämna dina synpunkter och klagomål genom vår e-tjänst eller via en ifyllningsbar blankett.

 


 

Sidan uppdaterades: 2017-10-16

Kontaktinformation