Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen riktar sig till vuxna över 20 år som har kortare utbildning än nio år och till dem som gått ut grundskolan, men behöver komplettera eller repetera något ämne eller komplettera en utländsk utbildning. Utbildningen ska ge en grund för vidare studier på gymnasienivå eller för att komma ut i arbetslivet.

Förkunskaperna bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas. Studierna avslutas när de individuella utbildningsmålen har uppnåtts. 

Som sökande får du genomföra en kartläggning för att ta reda på dina förkunskaper. Kartläggningen är till för att anpassa studierna utifrån dina förutsättningar. Du väljer själv studietakt, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete. Det finns även möjlighet att parallellt läsa gymnasiekurser. Studier på grundläggande vuxenutbildning berättigar till studiemedel från CSN.

Vad är studieperioder?

Utbildningen organiseras utifrån olika studieperioder. Varje period är 10 eller 15 veckor. Olika ämnen erbjuds vid olika perioder. Detta innebär att alla ämnen inte kan erbjudas samtidigt. Ambitionen är att erbjuda varje ämne minst två gånger per läsår.

Sidan uppdaterades: 2017-02-27

Kontaktinformation