Hoppa till innehåll Hoppa till meny
  • 2018-05-23 09.47

    Eldningsförbud i Hylte kommun

    Från och med den 23 maj klockan 12:00 råder det eldningsförbud i Hylte kommun. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och ...

Överklaga ett beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till Skolväsendets överklagandenämnd. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden, Hylte kommun, 314 80 Hyltebruk.

Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Sänd även med sådant som du anser har betydelse och som du inte tidigare lämnat in.

För att Skolväsendets överklagandenämnd ska kunna ta upp ditt överklagande måste skrivelsen ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.

Uppge personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud ska ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer anges.

Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till Barn- och ungdomskontoret, telefon 0345-180 00.

Sidan uppdaterades: 2017-12-05

Kontaktinformation