Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Finansiering av vuxenstudier

Centrala studiestödsnämnden (CSN) arbetar med att besluta om och betala ut bidrag och lån till de som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Studerar du halvtid eller mer kan du söka studiestöd hos CSN. Du kan få studiemedel för högst två terminer i taget. Ansökan om studiemedel kan göras när som helst, men kan bara beviljas retroaktivt för högst fyra veckor efter det att ansökan inkommit till CSN.

Tilläggsbidrag från CSN

Tilläggsbidraget kan du få om du studerar och har studiemedel eller rekryteringsbidrag och om du är vårdnadshavare för barn under 18 år. För varje barn kan du få ett tilläggsbidrag oavsett om båda föräldrarna studerar. Bidraget kan du få till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år.

Alternativ finansiering av vuxenstudier

Andra sätt att finansiera vuxenstudier kan vara att om man är sjukskriven få rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan eller ersättning från Arbetsförmedlingen man är arbetssökande. Ytterligare sätt att finansiera studierna kan vara genom olika former av stipendier.

Sidan uppdaterades: 2017-03-06

Kontaktinformation