Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Studievägledning

Att få rätt information om studieval, behörighetsregler och ekonomi gör det lättare att ta steget att vidareutbilda sig som vuxen. Studievägledning är en hjälp som är öppen för alla bosatta i Hylte kommun som vill veta mer om sina möjligheter till utbildning, yrkesval och kärriär. I ett samtal med en studievägledare diskuterar man bland annat

  • tidigare erfarenheter från skola/arbetsliv
  • behörighet till gymnasiala eller eftergymnasiala studier
  • eventuellt behov av att komplettera kurser för att få vidare behörighet

Boka studievägledning

Inom vuxenutbildningen kan du få vägledning av en studievägledare. Tillsammans med dig utformar studievägledaren en individuell studieplan utifrån dina utbildningsmål. Du kan påbörja dina studier så snart som möjligt enligt flexibelt intag, vilket innebär att du inte behöver vänta på att börja studera vid starten av en höst- eller vårtermin.

Sidan uppdaterades: 2017-02-27

Kontaktinformation