Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Kurser i SFI, svenska för invandrare, vänder sig till dig som vill lära dig svenska. För att kunna skiva in dig på en kurs i SFI i Hylte måste du uppfylla följande:

 • vara folkbokförd i Hylte kommun
 • vara minst 16 år
 • ha fått ditt fullständiga personnummer
 • ha permanent uppehållstillstånd i Sverige

Utbildningen ska ge dig:

 • grundläggande kunskaper i svenska utifrån vars och ens olika förutsättningar och mål
 • möjligheter att utveckla förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i vardags-, samhälls och arbetsliv samt i studier.
 • kunskap om och förståelse av samhällets organisation och dess grundläggande värderingar för att underlätta aktiv medverkan i och bidrag till samhällsliv, arbetsliv och kultur i Sverige.
 • information och vägledning som gör det möjligt att planera fortsatt utbildning, arbete  eller lärande i vardagslivet utifrån egna behov och studiemål.

Kursstarter SFI

Hylte kommun arbetar för att du som vill och har rätt till att studera SFI ska kunna erbjudas en plats så snart som möjligt efter att du har anmält ditt intresse.

SFI består av tre olika studievägar:

 • Studieväg 1: SFI A/B - för dig som vill börja att läsa svenska och bli bättre i din läs- och skrivförmåga. Du har en kort utbildning från ditt hemland.
 • Studieväg 2: SFI B/C - för dig som har motsvarande grundskoleutbildning från ditt hemland och behöver en långsammare studietakt.
 • Studieväg 3: SFI C/D - för dig som kan studera i snabb takt och behärskar det latinska alfabetet. Du har studievana och en längre utbildningsbakgrund.

Kurskoder för utbildning i svenska för invandrare:

 • Utbildning i svenska för invandrare - kurs A, SFIKUA9
 • Utbildning i svenska för invandrare - kurs B, SFIKUB9
 • Utbildning i svenska för invandrare - kurs C, SFIKUC9
 • Utbildning i svenska för invandrare - kurs D, SFIKUD9

På varje nivå bedöms hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet.

Sidan uppdaterades: 2017-05-04

Kontaktinformation