Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vanliga frågor och svar om vuxenutbildning

Vem får studera inom vuxenutbildningen?

För att få studera inom vuxenutbildning i Hylte gäller det att:

  • du är folkbokförd i Hylte kommun
  • du som fyller 20 år under året får börja studera från och med 1 juli
  • du som är under 20 år slutfört en gymnasieutbildning

Kan jag studera i Hylte om jag bor i annan kommun?

Om du är folkbokförd i annan kommun än Hylte, men vill studera hos vuxenutbildningen i Hylte, ska du skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun. Det är vuxenutbildningen i din hemkommun som ska godkänna kurserna du sökt. Det finns en särskild ruta på ansökningsblanketten som din hemkommun ska fylla i.

Kan jag studera i en annan kommun än Hylte?

Om du vill studera i en annan kommun än Hylte ska du lämna in din ansökan direkt till den kommun där du vill studera. Därefter måste Hylte kommun godkänna din ansökan innan studierna kan påbörjas.

Är jag garanterad en studieplats?

Ibland har vuxenutbildningen fler sökande än platser. Regler säger att den person som har störst behov ska lämnas företräde, vilket innebär att personer som har en kort utbildning har företräde.

När får jag mitt antagningsbesked?

Antagningsbesked skickas till dig senast en vecka före kursstart. Skulle du inte vara behörig, eller om någon kurs som du sökt har blivit inställd, får du besked om detta via post.

Kan jag anmäla mig till kurser efter sista ansökningsdag?

I undantagsfall kan efteranmälan förekomma. För mer information kontakta studievägledare.

På vilka olika sätt kan jag studera?

Du kan välja mellan att läsa ett ämne i taget eller kombinera flera ämnen samtidigt. På så vis kan du göra en egen studieplan utifrån dina intressen och behov. Du kan läsa på plats hos oss eller på distans, eller i en blandning av båda, samt på dag- eller kvällstid. Hylte kommun erbjuder olika studieformer för olika kurser.

  • Skolförlagd: all undervisning sker i skolan med lärare
  • Flex: några lektioner i veckan med lärare, mycket egna stuider hemma
  • Distans: inga fysiska lektioner, träffar lärare endast via webben

Vad räknas som halv- och heltidsstudier?

Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

Studietakt Poäng per vecka
100% 20
50% 10

Hur ofta startar nya kurser?

Utbildningen organiseras utifrån olika studieperioder. Varje period är 10, 15 eller 20 veckor. Olika ämnen erbjuds vid olika perioder. Detta innebär att alla ämnen inte kan erbjudas samtidigt. Vuxenutbildningens ambitionen är att erbjuda varje ämne minst två gånger per läsår.

Kan jag söka flera kurspaket?

Ja, men det är viktigt att du rangordnar dina val. Du kan endast antas till ett kurspaket. Kontakta studievägledare om du är osäker på ditt val.

Hur lång tid tar en kurs?

Det beror på hur lång kursen är samt vilken studietakt du läser den på. Exempelvis tar en kurs som är 100 poäng 10 veckor om den läses på halvtid, på motsvarande sätt tar kursen 20 veckor om den läses på kvartsfart.

Kan jag förlänga en kurs?

Nej, kurslängden bestäms av antalet poäng och på vilken studietakt kursen ges.

Får jag läsa om kurser för att höja mina betyg?

Nej, det är inte möjligt att läsa om kurser med betyg G/E eller högre. För att höja betyg kan du att göra en särskild prövning.

Vad är särskild prövning?

Särskild prövning innebär att eleven tenterar av en hel kurs utan att delta i undervisning. Detta är även enda sättet att höja ett redan godkänt gymnasiebetyg. För att göra en särskild prövning ska du ansöka om det via ansökningswebben, precis som när du söker en vanlig kurs. Dessa prövningar görs vid specifika datum som kommunen har bestämt.

Kostnaden för att göra särskild prövning är 500 kr per kurs och prövningsomgång. Avgiften ska vara inbetald senast en vecka före det att den särskilda prövningen ska genomföras.

Vad är validering?

Vuxenutbildning erbjuder dig som har kunskaper inom ett eller flera ämnen möjlighet att validera dina kunskaper. Då värderas dina kunskaper och jämförs sedan med vad som krävs för att få gymnasiebetyg. Detta sker vanligtvis genom särskild prövning, men praktiska moment kan även förekomma där så krävs.

Kostar det något att studera?

Undervisningen är kostnadsfri, men läromedel måste du betala själv. Kurslitteratur finns att köpa bland annat via internet.

Kan jag få studielån?

Kurser inom grundläggande- och gymnasialvuxenutbildning samt orienteringskurser ger rätt till studiemedel, för mer info se CSN:s hemsida.

Har jag rätt till ersättning från annat håll?

Det är viktigt att du som har ersättning från annat håll när du vill börja studera på vuxenutbildningen, tar kontakt med dem du får ersättning från till exempel A-kassan. Detta för att få klarhet om du får behålla ersättningen eller inte.

Vem får studera svenska för invandrare (SFI)?

För att få studera på SFI ska du:

  • vara folkbokförd i Hylte kommun
  • ha fått ditt fullständiga personnummer
  • ha fått uppehållstillstånd
  • vara minst 16 år

Ansökan till att få studera SFI görs som alla andra kurser via ansökningswebben.

Vem gör bedömningen av mina utländska betyg?

Universitets- och högskolerådet (UHR) gör bedömningen av utländska betyg. Mer information och ansökningsblanketter finns på www.uhr.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades: 2017-05-17

Kontaktinformation