Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till elever som vill arbeta med hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.

På programmet lär sig eleven om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Eleverna studerar människans behov och lär sig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Eleverna lär sig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt.

Börja jobba direkt eller fortsätta studera

Efter utbildningen ska eleverna ha sådana grundläggande kunskaper att det är möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Inom programmet kan eleverna också välja kurser som ger särskild behörighet för att till exempel studera till sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut. En annan möjlighet är att fortsätta studera inom yrkeshögskolan.

Möjlighet till specialisiering

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen. Det ger skolorna och huvudmännen större utrymme och bättre möjligheter att skapa intressanta kurspaket för att passa lokala och regionala behov. För detta finns ett starkt stöd i branschen.

Det är mycket som förenar de olika yrkesområdena inom vård- och omsorg. Därför är det viktigt att alla elever får med sig en ordentlig uppsättning med baskunskaper. Det är också en kvalitetsfråga. Eftersom alla elever får en bred gemensam bas vet arbetsgivarna vad en person som har gått vård och omsorgsprogrammet kan.

Verksamhetsområden att jobba inom

Efter att elever har genomgått vård- och omsorgsprogrammet får de inte en yrkestitel, eftersom yrkestitlar inte används på ett enhetligt sätt i Sverige. Istället får eleverna efter genomförd utbildning möljlighet att arbeta inom flera olika verksamhetsområden:

  • Hälso- och sjukvård
  • Psykiatri
  • Äldreomsorg
  • Funktionshinderområdet

Vård- och Omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgsutbildningen är sedan 2014 en regionalt certifierad utbildning av Vård-och Omsorgscollege i Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Certifiering till Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsgaranti som innebär att skolor och arbetsliv samverkar för att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet.

Sidan uppdaterades: 2017-05-02

Kontaktinformation