Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vård- och omsorgsutbildning

Utbildningens mål är att eleverna utvecklar kunskaper för arbete nära omsorgstagare inom hälso- och sjukvården. I undervisningen ges eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter. Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning på gymnasienivå som ger dig möjlighet att arbeta som undersköterska, omsorgsassistent, hemsjukvårdare, personlig assistent i kommun, landsting eller hos privata arbetsgivare.

Det är viktigt att du har intresse för människor och förmåga att leva sig in i andra människors situation. Man har ofta schemalagd arbetstid vilket innebär att man arbetar kvällar, helger eller nätter. Arbetet innebär ofta både muntlig och skriftlig kommunikation.

Förkunskapskrav vård- och omsorgsutbildningen

  • godkända grundskolebetyg i svenska/svenska som andraspråk
  • matematik
  • engelska
  • samhällskunskap

Utbildningen är distansbaserad och består av 14-15 olika kurser inom vård- och omsorgsämnen. Du behöver tillgång till en dator hemma för att kunna studera vård- och omsorgsutbildningen. Arbetsplatsförlagt lärande, det vill säga praktik, ingår i utbildningen. Samtliga kurser som ingår i vård- och omsorgsutbildningen betygssätts med A-F av ämneslärare.

Studietakt och antagning

Antagning sker kontinuerligt under året med flexibla startdatum. Du behöver med andra ord inte vänta med kursstart till en höst- eller vårtermin. Studerar du på heltid beräknas utbildningstiden till ungefär 1,5 år. Det finns även möjlighet att studera på halvtid eller på 75% studietakt. Flera vård- och omsorgskurser kan även läsas som enstaka kurser. Studier på vård- och omsorgsutbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Vård- och Omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgsutbildningen är sedan 2014 en regionalt certifierad utbildning av Vård-och Omsorgscollege i Hallandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Certifiering till Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsgaranti som innebär att skolor och arbetsliv samverkar för att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet.

Ansökan till vård- och omsorgsutbildning

Ansökan till vård- och omsorgsutbildningen måste göras senast tre veckor innan planerad kursstart.

Sidan uppdaterades: 2017-02-27

Kontaktinformation