Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vuxenutbildningens verksamhet

Kommunal vuxenutbildning ger kommunens invånare goda möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling. Verksamheten tillhandahåller undervisning, handledning, vägledning och bedömning av måluppfyllelse och kunskaper. Arbetet utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar.

Vuxenutbildningen ska stärka enskilda individers kompetens och därmed bidra till ökad arbetskraftsförsörjning lokalt och regionalt. Vuxenutbildningen ska även stärka företagens kompetens och bidra till ökad tillväxt genom kunskapsrika företag i kommunen.

Vuxenutbildningen erbjuder:

  • Behörighetsgivande utbildning - betyg ges i kurser
  • Möjlighet att studera på heltid eller enbart läsa enstaka kurs
  • Kurser på dagtid och om förutsättningar finns kurser även på kvällstid
  • En individuell studieplan
  • Kontakt med studie- och yrkesvägledare
  • Skräddarsydda utbildningar för företagare
  • Studieplats i kurserna svenska för invandrare (SFI)

Sidan uppdaterades: 2017-03-06

Kontaktinformation