Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Yrkesvux

Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen i Halland. Syftet med satsningen är att motverka brist på yrkesutbildade personer. Målet är också att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Som boende i Hylte kommun har du möjlighet att gå yrkesutbildning inte bara i hemkommunen utan i samtliga kommuner i regionen. Bor du i Hylte och vill gå en yrkesutbildning i exempelvis Halmstad eller Varberg. Studier på yrkesvux berättigar till studiemedel från CSN.

För ansökan till yrkesvux kontakta vuxenutbildningens studievägledare.

Sidan uppdaterades: 2017-05-05

Kontaktinformation