Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Digidelcenter Hylte & GDPR

Samtycke till att Hylte Kommun, Digidelcenter registrerar dina personuppgifter

När Hylte kommun behandlar dina personupppgifter är vi personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifterna hanteras korrekt, säkert och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Personuppgifter som kommunen samlar in
När du skickar en förfrågan om tidsbokning och samtycker till registrering godkänner du att kommunen behandlar dina personuppgifter såsom namn, epost samt annan information som du anger vid registreringen.

Syfte och ändamål:
Kommunen registrerar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig gällande ditt önskemål om tidsbokning. Kommunen kommer att behandla de personuppgifter du lämnat för att kunna kommunicera med dig gällande din tidsbokning.

Rättslig grund:
Kommunen behöver spara oh behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera ditt ärende. Den rättsliga grunden är samtycke.

Hur behandling kommer att ske:
Digidelcenter kommer att behandla dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig.
Kommunen kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter lagrade i bokningstjänsten överförs ej till part utanför EU.

Dina rättigheter:
Du har rätt att kontakta kommunen om du vill ha ut information om de uppgifter som vi har om dig, för att begära rättelse, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Hur länge hanteras uppgifter:
Kommunen sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt. Så snart vi har avslutat kommunikationen kring tidsbokning raderar vi de sparade uppgifterna.

Har du synpunkter eller frågor om kommunens personuppgiftshantering:
Det är Digidelcenter i Hylte kommun som är ansvarig för dina personuppgifter. Om du vill ha tillgång till dina personuppgifter eller har frågor kring samtycke kan du kontakta Digidelcenter 0345-18156. För mer information om hur Hylte kommun behandlar personuppgifter se www.hylte.se/gdpr

Om du har frågor om tillämpningen av dataskyddsförordningen på dina personuppgifter kan du kontakta Hylte kommuns dataskyddsombud på 0346-886008. Vill du ha mer information om dataskyddsförordningen eller överklaga vår personuppgiftshantering skall du vända dig till Datainspektionen.

Kontakt