Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sopbilen - så här fungerar den

Rätt placering underlättar tömning

Ställ tunnorna med en halv meters mellanrum, chauffören behöver lite svängrum för att kunna tömma dina tunnor.

Två fack

Sopbilen har två fack med en glidande lucka som separerar soporna i rätt fack. Så här ser det ut inför tömning av grön tunna, luckan är nu fälld åt höger.

Brännbart avfall

Den gröna tunnans innehåll töms i facket för brännbart avfall.

Flyttbar lucka

Luckan som separerar avfallet flyttas till ett nytt läge så att komposterbart avfall kommer rätt, luckan står nu i upprätt läge. Detta sköter chauffören inifrån förarhytten.

Komposterbart avfall

Den bruna tunnans innehåll töms i facket för komposterbart avfall.

Fjärrstyrd tömningsarm

Chauffören använder bilens speglar för att hitta rätt med tömningsarmen. Om tunnorna står för tätt måste chauffören kanske kliva ur bilen och rätta till tunnorna för att kunna tömma dem.

TV-skärm

Inifrån hytten övervakar chauffören tömningen via en liten tv-skärm.

Manövrering

Med en så kallad joystick manövrerar chauffören tömningsarmen och luckan som ser till att avfallet hamnar i rätt fack.

Att tömma båda tunnorna i samma sopbil hjälper vår miljö. Du bidrar också till en bra arbetsmiljö för våra chaufförer genom att placera tunnorna rätt.

Tack för att du tänker på miljön genom att sortera ditt avfall!

Kontakt