Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Renhållningsavgifter

Du som bor i Hylte kommun betalar två typer av avgifter för din sophämtning, en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften betalas av alla och den täcker den gemensamma avfallservice som finns i kommunen. Din hämtningsavgift beror på hur stort ditt kärl är och hur ofta det töms.

För helårsabonnenter hämtas hushållsavfallet varannan vecka, 26 gånger om året. Fritidsabonnenter får hämtning 7 eller 9 gånger om året beroende på vilket abonnemang du har valt. Annan tömningsfrekvens kan fås efter beslut av samhällsbyggnadsnämnden.

Grundavgiften täcker:

  • Tillgång till återvinningscentral där grovavfall, elavfall och vitvaror samlas in för återvinning med miljöriktiga metoder
  • Insamling och hantering av farligt avfall
  • Hantering av avfall från det rörliga friluftslivet (vandringsleder och badplatser)
  • Kundservice, fakturering och information
  • Planering och utveckling
  • Täckning av deponi

Hämtningsavgiften täcker:

  • Hushållsavfallet hämtas, transporteras, sorteras, behandlas och återvinns med miljöriktiga metoder
  • Kärl, påshållare och papperspåsar

Kontakt