Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Renhållningsordning

avfallscontainrar

Vad innehåller renhållningsordningen?

  • Renhållningsordningen består av renhållningsföreskrifter och avfallsplan
  • Renhållningsordningen är kommunens samlade styrdokument för avfallshanteringen inom kommunen.
  • Nuvarande avfallsplan antogs 2011
  • Kommunerna är skyldiga att ha aktuella avfallsplaner och de ska ses över minst var fjärde år eller vid behov.

Huvudsakliga förändringar som har genomförts sedan 2011

  • Ny återvinningscentral
  • Nytt insamlingssystem - Hämtning av utsorterat matavfall som nu används för biogasproduktion

Lämna dina synpunkter

Synpunkter på på den nya renhållningsförordningen lämnas skriftligt senast 30 november 2019 på något av följande sätt:

Du kan lämna dina synpunkter mellan den 28 september – 30 november 2019.

Förslag på nya renhållningsordningen - dokument

Nedan kan du ta del av förslaget för den nya renhållningsordningen samt läsa mer om nationella miljlökvalitetsmål, EU:s avfallshierarki och exempel på mål och planerade åtgärder i Hylte kommuns avfallsplan.

Kontakt