Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Bygg-, mark eller rivningslov

Att bygga nytt eller renovera är utan tvekan roligt men det kan också vara ansträngande på flera sätt. Om du planerar att bygga något är det viktigt att alltid i förväg ta reda på vad som gäller. En bygglovsprövning behandlar användning, utformning och placering av bygget. Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna. Du är också alltid välkommen att kontakta oss!

Att tänka på vid bygglov

 • Sök bygglov i god tid. Från mars månad är det många som söker och då blir handläggningstiderna längre.
 • Marklov kan behövas om tomtmarken kommer att förändras mycket.
 • Strandskyddsdispens kan behövas om fastigheten ligger inom 100 meter från vattenlinjen.
 • Vissa åtgärder är anmälningspliktiga.
 • Tillstånd för avloppsanläggningen prövas av miljöenheten.
 • Ditt bygglov kan innebära en anläggningsavgift för kommunalt vatten och avlopp. 
 • Bygglovet är inte alltid klart inom tio veckor. Avvakta med att boka hantverkare till du har fått startbesked från oss. Tänk på att en komplett ansökan behandlas snabbare.
 • Ekonomibyggnader som behövs i jord- och skogsbruksverksamhet är inte bygglovspliktiga.
 • Byggherren ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns. Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter andra utföra byggnadsarbeten. Oftast är fastighetsägaren byggherre.

Stegen till en lyckad bygglovsprocess

Kontakt bygglovshandläggare

För att ge dig en bättre service och kunna fokusera på din fråga så har vi valt att ha telefontid då vi svarar på allmänna frågor om bygglov och liknande. Du hittar tiderna nedan, välkommen med dina frågor! Är du redan igång med exempelvis byggnation och har frågor i ett pågående ärende rekommenderar vi att du kontaktar din handläggare via vår e-tjänst eller e-post, ange då vilket ärende det gäller med diarienummer.

Telefontider till bygglovshandläggare

0345-180 00

 • Tisdagar: 13:00 - 15.00
 • Torsdagar: 09.30 - 11.30

Kontakt