Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Bygg-, mark eller rivningslov

Om du planerar att bygga något är det viktigt att alltid i förväg ta reda på vad som gäller. En bygglovsprövning behandlar användning, utformning och placering av bygget.

Att tänka på vid bygglov

  • Sök bygglov i god tid. Från mars månad är det många som söker och då blir handläggningstiderna längre.
  • Marklov kan behövas om tomtmarken kommer att förändras mycket.
  • Strandskyddsdispens kan behövas om fastigheten ligger inom 100 meter från vattenlinjen.
  • Vissa åtgärder är anmälningspliktiga.
  • Tillstånd för avloppsanläggningen prövas av miljöenheten.
  • Ditt bygglov kan innebära en anläggningsavgift för kommunalt vatten och avlopp. 
  • Bygglovet är inte alltid klart inom tio veckor. Avvakta med att boka hantverkare till du har fått startbesked från oss. Tänk på att en komplett ansökan behandlas snabbare.
  • Ekonomibyggnader som behövs i jord- och skogsbruksverksamhet är inte bygglovspliktiga.
  • Byggherren ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns. Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter andra utföra byggnadsarbeten. Oftast är fastighetsägaren byggherre.

Stegen till en lyckad bygglovsprocess

Kontakt