Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Pågående bygglovsansökningar

Samhällsbyggnadskontoret har fått in ansökan om bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande teknikbod på fastigheten:

Nädhult 1:5

Åtgärderna ska utföras i områden som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du som anser dig berörd av åtgärden har möjlighet att senast 2020-03-26 komma med skriftliga synpunkter till:

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Eller via e-post: bygglov@hylte.se

Uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress.

Pågående bygglovsansökningar:

Nädhult 1:5

Orienteringskarta 1PDF
Orienteringskarta 2PDF
Plan och fasadritningPDF

 

Kontakt