Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ekonomibyggnad - vad är det?

En ekonomibyggnad är någon av de byggnader på en jord- eller skogsbruksfastighet som används i produktionen. Även om det inte krävs bygglov för dem så gäller alla lagar, förordningar och byggregler som finns idag. En ekonomibyggnad ska på samma sätt som övriga byggnader exempelvis vara säkra att vara i, passa in i omgivningen och kunna användas till det man tänkt.

Definition av ekonomibyggnad

  • En ekonomibyggnad kan bara uppföras på en fastighet som är taxerad som jord- eller skogsbruksfastighet eller motsvarande.
  • Byggnaden ska vara direkt kopplad med den aktuella näringen. Byggnader för förädling av råvaror (mejeri, slakteri, fabrik, med mera.) som inte krävs för driften av jordbruk, skogsbruk eller fisket behöver bygglov.
  • Byggnaden får inte användas som boende. En skogskoja eller liknande där det finns möjlighet att bo är alltså inte en ekonomibyggnad.

Hör gärna av dig om du planer att bygga en ekonomibyggnad eller vill använda din befintliga ekonomibyggnad till något annat.

Ekonomibyggnaden ur ett historiskt perspektiv

Fram till 1800-talet uppfördes små byggnader med olika funktioner på jord- och skogsbruksgårdarna. Det var logar, lador, djurstallar och smedjor och det var inte ovanligt att det på en gård fanns 15-20 stycken så kallade ekonomibyggnader. Kulturhistoriskt är dessa små timrade hus ett fantastiskt tillskott som särskiljer vårt landskap från andra, det är något som vi ska vara stolta över och rädda om. De gamla ekonomibyggnadernas utformning och placering visar hur jord- och skogsbruket fungerade förut.

Idag byggs inte längre traditionella ekonomibyggnader eftersom vi brukar vår jord och skog med andra metoder. Begreppet ekonomibyggnad finns dock fortfarande kvar och de är bygglovsbefriade.

Telefontider till bygglovshandläggare

0345-180 00

  • Tisdagar: 13:00 - 15.00
  • Torsdagar: 09.30 - 11.30

Kontakt