Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Djurhållning inom detaljplanelagt område

Om du bor inom detaljplanelagt område eller inom område som omfattas av områdesbestämmelser Öppnas i nytt fönster. och vill hålla häst eller giftorm på din fastighet måste du ha tillstånd. För övriga djur, exempelvis höns och tupp, behöver du inte något tillstånd. Du behöver dock ta reda på och följa de krav Länsstyrelsen ställer på djurhållning, vilket även gäller i samband med ansökan till oss om att hålla häst och giftorm. Det är också bra att i förväg prata med grannar som kommer att beröras av din djurhållning. Får kommunen klagomål kommer vi att utöva tillsyn av din verksamhet. Är klagomålet befogat kommer vi också, oavsett vilken typ av djur det handlar om, att ta ut en tillsynsavgift – tillsynsavgiftens storlek beror på antalet nedlagda arbetstimmar ärendet kräver – samt att du måste rätta till det som klagats på. Om det till exempel inkommit ett befogat klagomål att din tupp stör dina grannar kommer vi att förbjuda dig att ha kvar tuppen, är det ett befogat klagomål på dina höns så måste du rätta till det som det klagas på. Är klagomålet inte befogat tar vi inte ut någon tillsynsavgift. Tillsynsavgiften per timme är enligt gällande taxa.

Ansökan om tillstånd görs hos samhällsbyggnadsnämnden. Kostnaden motsvarar tre timmars handläggningstid för häst och fyra timmar för giftorm.

Ansökan om djurhållning

Kontakt