Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Problem med vilda djur

Kommunen får ibland in klagomål om vildsvin, grävlingar och andra vilda djur i trädgårdar. Enligt svensk lag bedöms detta inte som en olägenhet och är därför inte ett ärende för kommunen. Om djuren är aggressiva bör du kontakta polis eller kommunala skyddsjägare. Kommunens miljöenhet kan hjälpa till med tips och förmedla kontakt med kommunjägare.

Vad räknas som en olägenhet?

Begreppet ”olägenhet för människors hälsa” i miljöbalken avser en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan på ett bestående sätt påverka människans hälsa negativt. Störningen bör även kunna vara skadlig antingen fysiskt eller psykiskt på en människas hälsotillstånd. Vanligen omfattas även störningar som inte direkt är hälsoskadliga men ändå påtagligt inverkar på människors psykiska välbefinnande.

När det gäller skadedjur utomhus säger lagstiftningen att åtgärder ska vidtas endast om det finns hälsorisker, det vill säga smittspridning eller liknande, som är av stora och bestående. Enligt miljöbalken är det ägarens eller nyttjanderättshavarens ansvar att vidta åtgärder. Det är bara om det är av ”särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet” som kommunens miljöenhet kan vidta åtgärder.

Skyddsjakt

Hylte kommun bekämpar inte vilda djur som exempelvis vildsvin och fåglar, men däremot får privata aktörer och jägare bedriva jakt. Var, när och andra förutsättningar som gäller för sådan jakt regleras i jaktförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Undantag från detta, så kallad skyddsjakt, kan bedrivas bland annat av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande skäl som har ett starkt allmänintresse eller för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom. Det är Länsstyrelsen som beslutar om sådan skyddsjakt.

Kontakt