Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Skadedjur

Med skadedjur menas djur som orsakar människor bekymmer. Exempel på dessa är mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror, flugor och vägglöss. När man hör ordet skadedjur är det i dag främst kopplat till materiella skador men även sjukdomsspridning.

Skadedjur i hyreslägenhet eller bostadsrätt

Om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt och har problem med skadedjur så kontakta i första hand din fastighetsägare eller förening. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta samhällsbyggnadskontorets miljöenhet via kommunens kontaktcenter.

Skadedjur i enfamiljshus

Om du bor i enfamiljshus ska du kontakta ditt försäkringsbolag om du får problem med skadedjur. Om angreppet inte täcks av försäkringen får du själv kontakta ett saneringsföretag.

Miljöbalken om skadedjur

Enligt miljöbalken ska bostäder och andra lokaler för allmänna ändamål hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Syftet är att förhindra olägenhet för människors hälsa, det vill säga en störning som kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Samhällsbyggnadsnämnden kan förelägga en fastighetsägare att vidta åtgärder mot skadedjur "om det är av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet", det vill säga om skadedjuren kan orsaka större hälsorisker, som till exempel smittspridning.

Kontakt