Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Uppvärmning

Den största delen av energin som används i ett svenskt hus går till husets uppvärmning. Energin som behövs i ett hus brukar delas upp på uppvärmning, varmvattenberedning samt hushållsel. Många småhus värms med direktel eller någon typ av värmepanna eller värmepump.

I ett småhus förloras värme genom golv, väggar, tak, fönster och dörrar. Dessutom förloras värme genom ventilationen, då varm rumsluft ventileras ut. För att kompensera värmeförlusterna värms huset med radiatorer eller golvvärme. Även värme från personer, apparater, belysning och solen bidrar till uppvärmningen. I ett nyproducerat standardhus används cirka 10 000 kWh för uppvärmning årligen om det inte gjorts några energieffektiva åtgärder och i ett äldre hus betydligt mer. Det går även åt energi för att värma varmvatten till dusch, bad, tvätt och disk. Ett hushåll med 3–4 personer använder cirka 3000–4000 kWh till varmvatten per år. För lampor, kyl, frys, tvättmaskin, datorer, fläktar, pumpar med mera kan elanvändningen ligga på runt 4000 kWh per år för en tvåbarnsfamilj. 

Energiförlust hus

Allt hänger ihop

Huset fungerar som en enhet där allt hänger ihop; ventilation, energianvändning, uppvärmning, isolering och de boendes beteende. Påverkar vi en av funktionerna kan även andra funktioner påverkas.

Funderar du på att byta värmekälla och konvertera till värmepump är det bra att först se över vad du kan göra för att effektivisera värme-och varmvattenanvändningen. Kan du minska energibehovet innan du konverterar har du möjlighet att välja en mindre och billigare värmepump.

Sänk inomhustemperaturen

En minskning av inomhustemperaturen med en grad kan ge cirka fem procents energibesparing. För ett normalt småhus som förbrukar 15 000 kWh/år för uppvärmning innebär det en besparing på 750 kWh/år eller ca 1125 kronor/år vid ett energipris på 1,5 kr/kWh (genomsnittligt totalpris på el som betalas av hushållskunder enligt SCB, 2017).

Vilka uppvärmningssystem finns det att välja mellan?

Idag dominerar följande alternativ:

  • Biobränsleförbränning med ved och pellets
  • Värmepumpar
  • Fjärrvärme
  • Solvärme - som komplement

Det finns för- och nackdelar med de olika alternativen. Du kan läsa mer om de olika alternativen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Energimyndighetens hemsida eller kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.

Ett bra verktyg som kan hjälpa dig i valet av uppvärmningssystem är Energimyndighetens Energikalkylen Länk till annan webbplats.. Med hjälp av verktyget kan du exempelvis räkna ut hur lång tid det tar innan en värmepump lönar sig och hur mycket du kan spara på att tilläggsisolera ditt hus.

Kontakt