Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Fukt och mögel

Mögel är en typ av svamp som sprids via sporer. Då dessa sporer får tillräckligt med fukt, näring, värme och syre kan de börja växa till sig. Det finns flera olika typer av mögel. Vissa är helt ofarliga för människan medan andra är direkt hälsofarliga.

Mögel kan ge astma

Vid mögelangrepp i hus är de vanligaste orsakerna fuktskador eller dåligt underhållen ventilation. Fukt och mögel i bostaden kan orsaka astma och andra luftrörsrelaterade besvär men även besvär såsom irritation i ögon och näsa och trötthetskänsla.

Fastighetsägarens ansvar

Om ni, på grund av lukt eller synliga angrepp, misstänker att er bostad har mögelangrepp kontakta i första hand fastighetsägaren. Denna har en skyldighet att åtgärda fukt och mögelskador. Om fastighetsägaren inte åtgärdar problemen kan ni vända er till bygg- och miljöenheten via kommunens kontaktcenter.

Om du bor i enfamiljshus kontaktar du ditt försäkringsbolag. Om angreppet inte täcks av försäkringen får du själv kontakta något saneringsföretag.

Kontakt